35.172.230.21

Zákaznícky
portál

Webmail

VKnet.sk Internet

Spoločnosť VKNET je poskytovateľom internetového pripojenia v okresoch Michalovce a Sobrance.

Spoločnosť disponuje modernou sieťovou infraštruktúrou pokrývajúcou celé územie obce Pavlovce nad Uhom,Vysoká nad Uhom, Bajany a Pinkovce. Jej súčasťou sú prístupové bezdrôtové siete v pásmach 2,4 a 5 GHz, ktoré nám umožňujú rýchlo zriadiť spojenie pre zákazníkov.

Cenníky

Bezdrôtové pripojenie k Internetu 5G

Standart

11,62€

8 Mbit / 2 Mbit

Pripravujeme

10 Mbit / 2 Mbit

časové obmedzenie

neobmedzené

FUP

neobmedzené

Objednať

Medium

15€

12 Mbit / 3 Mbit

Pripravujeme

15 Mbit / 3 Mbit

časové obmedzenie

neobmedzené

FUP

neobmedzené

Objednať

Maxi

20€

15 Mbit / 4 Mbit

Pripravujeme

20 Mbit / 4 Mbit

časové obmedzenie

neobmedzené

FUP

neobmedzené

Objednať

Cenník služieb

Stiahnuť

Dokumenty

Všeobencé zmluvné podmienky

Stiahnuť

Reklamačný poriadok

Stiahnuť

Technická špecifikáci učastnických rozhraní

Stiahnuť

FAQ

Čo je to FUP?
Pre programy WIFI je uplatňovaná kotrola rýchlosti typu Fair Usage Policy (tzv. FUP), inými slovami politika spravodlivého zdieľania pásma medzi zákazníkmi.
Prečo FUP?
FUP upravuje rýchlosť využívania flat služieb tak, aby dochádzalo k rovnomernejšiemu využívaniu dostupnej kapacity prenosovej siete operátora všetkými zákazníkmi a tak sa zamedzilo zhoršeniu parametrov kvality služby jedného zákazníka v prospech druhých. Veríme, že tento pozitívny krok uvíta podstatná väčšina našich zákazníkov.
Na koho sa vzťahuje FUP?
Aktivovanie FUP u 90% zákazníkov nikdy nenastane, pretože pri práci na internete a pri bežnej práci je to postačujúce (Viď dole tabuľka). Avšak užívatelia, ktorí majú svoj počitač zavírený alebo nenavštívili stránku spoločnosti Microsoft, aby si svoj operačný systém zaktualizovali, u týchto zákazníkov zväčša tento problém nastane.
Popis FUP pri samostatnom mikrovlnnom pripojení
Limit predstavuje dáta, ktoré zákazník sťahuje buď smerom k sebe (download) alebo odchádzajúce dáta (upload) len v čase od 8:00 do 24:00. Mimo tento čas nie je aktivované uplatňovanie FUP.